آخرین وضعیت مناطق زلزله زده کرمانشاه،

۵۴

گزارش میدانی از شرایط امداد رسانی و حال و هوای مناطق زلزله زده در شروع روز هشتم

دیدگاه ها