آخرین وضعیت مناطق زلزله زده کرمانشاه،

۵۸

گزارش میدانی از شرایط امداد رسانی و حال و هوای مناطق زلزله زده در شروع روز هشتم

دیدگاه ها