بازیافت فولاد توسط شرکت بلبرینگ و رولبرینگ سازی SKF

۶۰

هر سال بیش از 400000 تن فولاد به شرکت بلبرینگ و رولبرینگ سازی SKF سوئد به منظور بازیافت برمی گردد.

دیدگاه ها