آموزش گرفتن جان

۹۶

داستان انیمیشن درباره یک فرشته مرگ است که در حال گذراندن دوره آموزش خود است و در اولین تجربه‌ عملی‌اش برای کشتن یک مرد کوتاه‌قد به غرب وحشی می‌آید.

دیدگاه ها