سرقت

۶۷

انیمیشن کوتاه و خنده دار سرقت؛ داستان انیمیشن درباره دو نفر دزد دست و پا چلفتی است که قصد دارند از یک سوپر مارکت دزدی کنند.

دیدگاه ها