چه بلایی سر جیم کری آمده؟ انتشار توسط باربد بابایی

چه بلایی سر جیم کری آمده؟

۲۰۵

جیم کری بعد از دوران باشکوهش در دههٔ نود در سال های اخیر دچار افسردگی شد و در گفتگوهایش صحبتهای عجیب غریبی را مطرح کرده است. در این ویدئو به سراغ این موضوع رفتیم که چه چیزی باعث وضعیت روحی و کم کاری فعلی جیم کری است

دیدگاه ها