هیپنوتیزم شدن رضا رشید پور در برنامه حالا خورشید

۱۱۵

پدر هیپنوتیزم ایران در برنامه زنده حالا خورشید، رضا رشیدپور را هیپنوتیزم کرد.

دیدگاه ها