هیپنوتیزم شدن رضا رشید پور در برنامه حالا خورشید

۱۲۹

پدر هیپنوتیزم ایران در برنامه زنده حالا خورشید، رضا رشیدپور را هیپنوتیزم کرد.

دیدگاه ها