متعلقات

۹۹

داستان انیمیشن از این قرار است که یک خلبان در پشت بام یک خانه سقوط می‌کند و زندگی صاحب خانه را که دختری تنهاست، دگرگون می‌کند.

دیدگاه ها