سالگرد انتقام هواداران بارسلونا از فیگو در سال 2002

سالگرد انتقام هواداران بارسلونا از فیگو در سال 2002

۶۷

15 سال پیش در چنین روزی لوییز فیگو برای اولین بار با لباس رئال مادرید در نیوکمپ حاضر شد که این اتفاق خشم هواداران بارسلونا را برانگیخت.

دیدگاه ها