آنونس فیلم «قاتل اهلی»

۸۳

این فیلم داستان زندگی حاج آقا دکتر جلال سروش است که نقش آن را پرویز پرستویی بازی می کند.

دیدگاه ها