مجموعه انیمیشن قلقک - نگاه مبالغه‌آمیز به لجبازی

۴۱۲

اصولا لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نامطلوب است و از این احساس که فرد فکر می‌ کند در حال شکست خوردن از طرف مقابل می باشد نشأت می‌ گیرد. به همین دلیل فرد گمان می کند که باید قدرت خود را به اطرافیانش نشان دهد و شروه به لجبازی میکند.. در این قسمت از قلقلک نگاه مبالغه‌آمیز به لجبازی را می بینیم.

دیدگاه ها