اینجا ایران است.. دریاچه ی ارواح..!!!

۹۹

اینجا نه اروپاست و نه آمریکا.. اینجا ایران زیباییه خودمونه خدایا مرسی بابت این همه زیبایی..:)

دیدگاه ها