بیشتر بدانیم - جهانگردی - آنگولا - کلیپیکس

بیشتر بدانیم - جهانگردی - آنگولا

۷۰

پرواز برفراز آبشارهای رویایی کالاندولا (به ارتفاع 105 و پهنای 400 متر) - آنگولا.

دیدگاه ها