بهترین و قوی ترین دفاع ها در دنیای فوتبال

۴۳

به نظر شما بهترین دفاعی که در این ویدیو مشاهده کردید متعلق به چه کسی است؟ و یا برترین مدافع جهان در حال حاضر چه کسی است؟ لطفا بدون تعصب پاسخ دهید.

دیدگاه ها