کویر اسرارآمیز شهداد - جاذبه گردشگری کرمان - کلیپیکس

کویر اسرارآمیز شهداد - جاذبه گردشگری کرمان

۴۹

یکی از زیباترین کویرهای دنیا با کلوت های منحصر به فرد تا جایی که میتوان این منطقه را نمایشگاهی از زیبایی های کویر نامید.

دیدگاه ها