کویر اسرارآمیز شهداد - جاذبه گردشگری کرمان

۵۷

یکی از زیباترین کویرهای دنیا با کلوت های منحصر به فرد تا جایی که میتوان این منطقه را نمایشگاهی از زیبایی های کویر نامید.

دیدگاه ها