روزبه نعمت الهی با نام تا همیشه - کلیپیکس

روزبه نعمت الهی با نام تا همیشه

۲۶۰

واست تو دنیام همیشه جا هست خوبه رو قلبم یه رد پا هست آرامش من دلگیره بی تو یه نفر اینجا میمیره بی تو مرهم خستگیمی تو تموم زندگیمی نفس کشیدنم بی تو نمیشه

دیدگاه ها