روزبه نعمت الهی با نام تا همیشه

۲۷۰

واست تو دنیام همیشه جا هست خوبه رو قلبم یه رد پا هست آرامش من دلگیره بی تو یه نفر اینجا میمیره بی تو مرهم خستگیمی تو تموم زندگیمی نفس کشیدنم بی تو نمیشه

دیدگاه ها