حرارت بالا و ذوب‌شدن سر لوله شلنگ آتش‌نشانی - کلیپیکس

حرارت بالا و ذوب‌شدن سر لوله شلنگ آتش‌نشانی

۹۱

حرارت بالا و ذوب‌شدن سر لوله شلنگ آتش‌نشانی در طبقه ۳- ساختمان آتش‌گرفته برق حرارتی

دیدگاه ها