حرارت بالا و ذوب‌شدن سر لوله شلنگ آتش‌نشانی

۷۳

حرارت بالا و ذوب‌شدن سر لوله شلنگ آتش‌نشانی در طبقه ۳- ساختمان آتش‌گرفته برق حرارتی

دیدگاه ها