نامزدهای اسکار2018

۴۷

ساعاتی قبل نامزدهای جوایز اسکار ۲۰۱۸ اعلام شد. فیلم «شکل آب» به کارگردانی گیرمو دل تورو با نامزدی در ۱۳ رشته رکورددار نامزدی در جوایز امسال است.

دیدگاه ها