تیزر رسمی سریالِ اینترنتیِِ "خانه ی تاریک"

۵۲

اولین تیزر رسمی سریالِ اینترنتیِِ "خانه ی تاریک" کاری از :آرش مبینی و امیر حسین سلیمانی تصویر بردار و مشاور کارگردان : سجاد عندلیب

دیدگاه ها