چند ترفند کاربردی از آیفون X یاد بگیرید - کلیپیکس

چند ترفند کاربردی از آیفون X یاد بگیرید

۸۸

در این ویدیو چند ترفند کاربردی آموزش داده می‌شود. از جمله ساختن انیموجی و استفاده از آن خارج از iMassage، خاموش یا ریستارت کردن Force گوشی، جابه جایی راحت‌تر بین برنامه‌ها و… ویدیوی کوتاه را تماشا کنید.

دیدگاه ها