اصلا من گاو... من گوسفند... عمق کشتار رژیم رو بگو دیگه!

۶۲

مجموعه طنز استودیوی ملکه با بازی علی زکریایی- این قسمت: مازیار از رشت

دیدگاه ها