چطوری با قایق آرزوهامون بریم سفر؟چجوری به آرزو هامون برسیم؟

۴۲

هممون شاید شده که تو ذهنمون یه سفر رویایی داشته باشیم که دوست داشته باشیم انجامش بدیم

دیدگاه ها