معرکه گیری ایرانیان در خیابان های استانبول! - کلیپیکس

معرکه گیری ایرانیان در خیابان های استانبول!

۴۳

یک موسیقی فوق العاده و خاطره انگیز با یک گروه موسیقی ایرانی و حنجره ای طلایی در یکی از خیابان ها استانبول.

دیدگاه ها