اولین خودپرداز مجهز به هوش مصنوعی یا AiTM

۳۸

دستگاه های خودپرداز خیلی ساده کار می کنند. رمز عبور می پرسند و سپس کاری که می خواهید را انجام می دهند. اما اگر هوش مصنوعی هم تبدیل به بخشی از آن شود و امور بانکی شما را کاملا شخصی سازی شده پیگیری کنند چطور؟ این آینده ای است که یک بانک در سر دارد.

دیدگاه ها