پارک تریلر با کنترل از راه دور!

۲۴

با این دستگاه میتوان تریلرها را با کنترل از راه دور پارک کرد. پارک تریلر با استفاده از آینه خودرو در فضایی کوچک همچون پارکینگ و یا گاراژ کار دشواری است. اما با کمک Trailer Valet RVR این کار ساده تر امی شود. RVR با بدنه آلومینیومی به راحتی به وسیله یک گیره به تریلر متصل می شود. سپس میتوان تریلر را با کنترل از راه دور رادیویی از فاصله 12 متری هدایت و پارک کرد

دیدگاه ها