تیزر فیلم Emojimovie

۱۶۰۱

این تیزر یک فیلم انیمیشن است که ساخنه سال 2017 می باشد. اطلاعات بیشتر در خط بعدی نوشته شده اند. پیشنهاد میکنم حتما این ویدئو را ببینید. این انیمیشن با بقیه انیمشن های دیگر فرق دارد. با هنر نمایی تی جی میلر، جیمز کوردون تیزر فیلم Emoji سال 2017

دیدگاه ها