برای دیدن این زیبایی خیلی فرصت ندارید باید فرار کنید

برای دیدن این زیبایی خیلی فرصت ندارید باید فرار کنید

۱۶

کلبوکو یک stratovolcano است که در جنوب شیلی واقع شده است، واقع در جنوب دریاچه Llanquihue و شمال غربی Lake Chapo، در منطقه لس لاگوس و نزدیک به شهرهای Puerto Varas و Puerto Montt. آتشفشان و ناحیه اطراف آن، در ارتفاع 2255 متر از سطح دریا، در داخل رزرواسیون ملی Llanquihue محافظت می شوند.

دیدگاه ها