ترامپ با پوتین و اسد! انتشار توسط آبادیس روشن - کلیپیکس
دیدگاه ها