بهترین های موسیقی ایران در جشن موسیقی ما

۵۸

چهارمین دورهٔ جوایز موسیقی ما که در کنار جایزهٔ تازه شکل گرفتهٔ باربدِ جشنوارهٔ موسیقی فجر از معدود جوایز سالانه موسیقی ایران محسوب میشود شنبه شب در تالار وحدت برگزار شد. بهترین ها به مانند دوره های قبل به دو روش انتخاب شدند؛ انتخاب کارشناسان و نظرسنجی مردمی که در این بخش برندگان از حدود ۳۰۰ هزار رای برگزیده شده بودند.

دیدگاه ها