به مناسبت صدمین پیروزی رئال مادرید به مربیگری زیدانبه مناسبت صدمین پیروزی رئال مادرید به مربیگری زیدان

۲۰

تیم رئال مادرید با برد مقابل مالاگا به 100 پیروزی با مربیگری زیدان دست یافت.

دیدگاه ها