پکن، پایتخت کشور پهناور چین زیبایی در کنار تکنولوژی

۲۱

پکن پایتخت کشور چین واقع در شمال این کشور است . پکن تلفیقی از شهرسازی سنتی و مدرن را دارا می باشد که نقش بسزایی در سیاست ، کسب و کار و اقتصاد، آموزش، تاریخ، فرهنگ، زبان، موسیقی، ورزشی، معماری ، تمدن، مد، هنر، سرگرمی، نوآوری و فن آوری دارد. پکن مرکز سیاسی، فرهنگی و آموزشی کشور است

دیدگاه ها