آبگرفتگی معابر در ارومیه همراه با برف بهاری

۱۶۳

ارومیه –بارش شدید باران همراه با برف بهاری از اواخر روز شنبه در ارومیه موجب آبگرفتگی معابر شهری در این منطقه شده است.

دیدگاه ها