تیزر مستند ایرانگرد 3 یه مستند کامل ایرانی

۷۹

پس از سه سال تلاش فراوان تولید مستند ایرانگرد۳ در ۲۰ قسمت به پایان رسید ونوروز ۹۷میهمان نگاهتان خواهدبود.افتخار این را داشتم در تولید سری سوم این مجموعه بعنوان مدیرتصاویر تایملپس فعالیت داشته باشم

دیدگاه ها