آهنگ عاشق که میشی یه کار خوب از ماکان بند

۲۲۹

عااالیه ... عاشق که میشی از دنیا میبری ٬ حرفی نمیزنی ٬ چیزی نمیخوری ... عاشق که میشی بارون لعنتی رو روی صورتت با اشک میخوری ...

دیدگاه ها