انفجار جزیره کیش توسط شب کوکی ها با یه اجرای باحال

انفجار جزیره کیش توسط شب کوکی ها با یه اجرای باحال

۸۷

جاتون خالی یه اجرای خوب رفتیم کیش و منفجر کردیم اومدیم .شادیتونو ببینم

دیدگاه ها