تصاویری از تیراندازی در کاخ سلطنتی سعودی

۲۲

ویدئویی که برخی منابع از تیراندازی ادعایی نزدیک قصر پادشاه عربستان منتشر کرده‌اند.

دیدگاه ها