تصاویری از تیراندازی در کاخ سلطنتی سعودی - کلیپیکس

تصاویری از تیراندازی در کاخ سلطنتی سعودی

۱۶

ویدئویی که برخی منابع از تیراندازی ادعایی نزدیک قصر پادشاه عربستان منتشر کرده‌اند.

دیدگاه ها