نوستالژی بازی مشترک باربد بابایی و پاکان - قسمت اول

۲۱۸

آقا چرا این کارارو میریزید تو اون کارا .وقتی چیز این اهنگ با چیز اون آهنگ قاطی میشه چیز اَند چیز میشه . نمیدونم منظورم اینه که نکنید این کارارو (البته نمیدونم دقیقا کدوم کارارو )

دیدگاه ها