معرفی سریعترین خودروی فیلمبرداری در جهان

۲۲

برای ثبت تصاویر زیبا از خودروها برای فیلم ها و سریال های تلوزیونی همیشه خودروهایی برای فیلمبرداری طراحی و سفارشی سازی می شوند.

دیدگاه ها