بالاخره سعید مرتضوی دادستان تهران دستگیر شد!

۷۶۸

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که چند روزی از وی خبری در دسترس نبود دستگیر و به زندان منتقل شد.

دیدگاه ها