بالاخره سعید مرتضوی دادستان تهران دستگیر شد! - کلیپیکس

بالاخره سعید مرتضوی دادستان تهران دستگیر شد!

۷۵۴

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که چند روزی از وی خبری در دسترس نبود دستگیر و به زندان منتقل شد.

دیدگاه ها