هنرنمایی خلبان در فرود اضطراری جنگنده

۲۶

یک جنگنده چینی به نام J-15 به پرواز درآمد و پس از گذشت چند دقیقه، دچار نقص فنی شد. یکی از موتورهای جنگنده در حین پرواز از کار افتاد و خلبان مجبور به فرود اضطراری شد و توانست بدون خسارت جانی و مالی، جنگنده را روی زمین بنشاند.

دیدگاه ها