فیلمی که به بهانه سوریه حمله کردند جعلی از آب درآمد!

۷۱۷

یکی از دلایل حمله موشکی آمریکا به سوریه شیمیایی شدن کودکی بود که مشخص شده برای دریافت غذا نقش یک قربانی شیمیایی را بازی کرده است.

دیدگاه ها