جاسوسی و سندسازی در لباس بازرسی + فیلم

۴۹

بهانه تراشی برای بازرسی، جاسوسی و سندسازی های بی اعتبار، سه محور سناریوهای تکراری آمریکا برای حمله‌ و تجاوز به کشورهای دیگر است.

دیدگاه ها