با اولین تونل معلق جهان در زیر آب آشنا شوید! - کلیپیکس

با اولین تونل معلق جهان در زیر آب آشنا شوید!

۲۱

برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید.با اولین تونل معلق جهان در زیر آب آشنا شوید!

دیدگاه ها