پرتاب موشک غول آسای روسی به هوا.... - کلیپیکس

پرتاب موشک غول آسای روسی به هوا....

۱۹

برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید.با اولین تونل معلق جهان در زیر آب آشنا شوید! پرتاب موشک روسی

دیدگاه ها