نگاهی به اتومبیل Apollo Arrow بندازید - کلیپیکس

نگاهی به اتومبیل Apollo Arrow بندازید

۱۸

برای دیدن کلیپ های بیشتر در مورد علم و تکنولوژی دعوت می کنم به صفحه ی من رجوع کنید و بقیه ویدیو ها رو مشاهده کنید.با اولین تونل معلق جهان در زیر آب آشنا شوید!

دیدگاه ها