همخوانی پاکان شیرزاد با فرهاد کاظمی

۱۴۷

این بارونای چند روز اخیر حال منو خیلی خوب کرد ، گفتم که با فرهاد عزیزم این حس و حالمون رو با شما تقسیم کنیم ، امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه

دیدگاه ها