در مواجهه با نظرسنجی‌های تلفنی چگونه عمل کنیم؟

۱۷

برخی موسسات نظرسنجی طی تماس با هموطنان اقدام به دریافت اطلاعات به ظاهر بی خطر از افراد می‌کنند اما همین اطلاعات برای آنها بسیار ارزشمند است. اطلاعات دریافت شده از افراد مختلف توسط این موسسات نظرسنجی می‌تواند منجر به طراحی نقشه‌های شومی علیه ملت مانند جاسوسی‌های سازمان یافته شود.

دیدگاه ها