تیزر جشن 125 سالگی شرکت مرسدس بنز آلمان

۶

یکی از رازهای موفقیت شرکت مرسدس بنز تبلیغات خوبی بوده است که از سالها پیش در عرصه رسانه آغاز کرده است. در این ویدئو برای جشن 125 سالگی مرسدس بنز ماشینها با مدل های مختلف جمع می شوند.

دیدگاه ها