تیزر جشن 125 سالگی شرکت مرسدس بنز آلمان - کلیپیکس

تیزر جشن 125 سالگی شرکت مرسدس بنز آلمان

۱۵

یکی از رازهای موفقیت شرکت مرسدس بنز تبلیغات خوبی بوده است که از سالها پیش در عرصه رسانه آغاز کرده است. در این ویدئو برای جشن 125 سالگی مرسدس بنز ماشینها با مدل های مختلف جمع می شوند.

دیدگاه ها