کشف گور دسته جمعی کودکان در قاره آمریکا

۶۴

استان‌شناسان بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین قربانگاه دسته‌جمعی کودکان را در قاره آمریکا کشف کردند. در این گور دسته‌جمعی اجساد بیش از 140 کودک در منطقه شمالی پرو و در نزدیکی ساحل اقیانوس آرام شناسایی شده است. بنابر شواهد به دست آمده، این کودکان در حدود 550 سال پیش و در یک مراسم مشخص قربانی شده‌اند.

دیدگاه ها