کشف بزرگترین محموله قاچاق انسان در گمرک

۱۶

ماموران گمرک در یک هفته گذشته موفق به کشف پنج محموله قاچاق انسان به تعداد 28 نفر شدند...!

دیدگاه ها