چرا غربی‌ها از نقش ایران در منطقه می‌ترسند؟

۱۶

طی یک دهه گذشته اقدامات آمریکا در زمینه ناامنی خاورمیانه بی نتیجه نبوده و بجز کشور ایران اکثر کشورهای منطقه با ناامنی مواجه شده‌اند، از جولان تروریست ها در عراق، سوریه و افغانستان گرفته تا حمله عربستان به کشور یمن با حمایت آمریکا،اما با این وجود دولت آمریکا کشور ایران را محور شرارت معرفی می کند.

دیدگاه ها